Vergoedingen

Contracten

Voor 2021 heeft GGZ Hoflanden voor de basis GGZ én de specialistische GGZ contracten afgesloten met de volgende verzekeraars, inclusief de eventueel daaronder vallende merken:

  • DSW, Stad Holland, inTwente;
  • ENO, Salland, HollandZorg, Zorgdirect;
  • Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, De Friesland, One Underwriting, Pro Life.

Dat betekent dat de psychologische zorg (voor zover u het eigen risico hebt volgemaakt) volledig wordt vergoed als sprake is van een diagnose die binnen het pakket van de basisverzekering valt.

Niet-gecontracteerde zorg

Als uw zorgverzekeraar hierboven niet staat genoemd, hebben wij daarmee geen contract. Maar ook zonder contract is het mogelijk zorg te krijgen bij ons. U ontvangt dan zelf de factuur van uw behandeling en dient deze aan ons te voldoen. U kunt de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u vervolgens een percentage van de behandeling vergoed. Hoeveel, hangt af van de soort verzekering die u hebt afgesloten. Lees daarom vooraf uw polisvoorwaarden of bespreek met uw zorgverzekeraar wat u vergoed krijgt. Zo voorkomt u verrassingen achteraf.

Valt alle psychologische zorg onder de zorgverzekering?

De basisverzekering vergoedt behandelingen in de basis GGZ en de specialistische GGZ. U krijgt niet voor alle soorten behandelingen een vergoeding. Zo wordt de behandeling van psychische klachten niet vergoed, als (nog) geen sprake is van een psychische stoornis. Van een stoornis wordt gesproken als sprake is van een ernstige verstoring van het normale dagelijkse functioneren.

Daarnaast valt sommige problematiek buiten het basispakket en wordt dus niet door de verzekeraar vergoed, zoals relatieproblemen, problemen die te maken hebben met het werk, of aanpassingsstoornissen. Een aanpassingsstoornis treedt op wanneer er sprake is van psychische klachten als reactie op bijvoorbeeld life events.

Tarieven en facturering

Voor onze zorgverlening hanteren wij de tarieven, zoals vastgesteld door de NZa. Voor meer informatie zie https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz

Eigen risico

Voor zorgkosten geldt een verplicht eigen risico, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld. Voor 2021 is dit €385. U betaalt dus zelf een deel van de kosten, zolang uw eigen risico nog niet volledig is verbruikt. Pas daarboven gaat de zorgverzekeraar tot vergoeding over.

Als u daarnaast een vrijwillig eigen risico hebt afgesproken met uw zorgverzekeraar, dan dient u ook daarmee rekening te houden.