Organisatie

GGZ Hoflanden is een multidisciplinaire zorginstelling met WTZi-erkenning, waar op ambulante basis zorg aangeboden wordt in de generalistische Basis GGZ en de specialistische GGZ.

Missie en visie

De missie van de instelling GGZ Hoflanden is actief bijdragen aan effectieve integrale persoonsgerichte geestelijke gezondheidszorg. Hierbij wordt vanuit de visie op integrale persoonsgerichte zorg zowel binnen GGZ-terrein als met aanverwante disciplines samengewerkt. Cliënten hebben een persoonlijke individuele zorgbehoefte. Het concept van positieve gezondheid sluit daarbij aan. Het accent ligt niet op de ziekte of stoornis, maar op het vermogen zich aan te passen aan omstandigheden en zo te bepalen op welk terrein de interventies met name dienen plaats te vinden. Het systeem (gezin/partner) wordt waar dat zinvol en mogelijk is bij de behandeling betrokken.

Multidisciplinair behandelteam

GGZ Hoflanden streeft naar een variëteit aan expertise en ervaring in de diverse vakgebieden. Niet alleen dat ons zorgaanbod hierdoor wordt verrijkt; het leidt ook tot het verbreden en verdiepen van kennis binnen de organisatie. We willen een lerende organisatie zijn, wat ook blijkt uit onze erkenning als praktijkopleidingsinstelling voor de GZ-opleiding.

Het kernteam bestaat uit:

 • Hans van Nes, klinisch psycholoog BIG, psychotherapeut, gedragstherapeut VCGT, supervisor VCGT, ;
 • Lonneke Mechelse, GZ-psycholoog BIG, Registerpsycholoog NIP Arbeid&Organisatie;
 • Marleen Heijsteeg, GZ-psycholoog BIG;
 • Eline Onnink, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog;
 • Daisy Helmig, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog;
 • Nicky Bosman, psycholoog NIP, sportpsycholoog VSPN, revalidatiepsycholoog;
 • Sterre Wessels MSc, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog;
 • Lianne van Es MSc, psycholoog

Voor op- en afschaling, intervisie en consultatie wordt nauw samengewerkt met de volgende zorgaanbieders:

 • Sascha Kats, psychiater, BIG: 59048857701, Rotterdam;
 • Dana Babusková, psychiater/psychotherapeut, BIG: 39054444701, Delft;
 • John Molenaar, klinisch psycholoog/psychotherapeut, BIG: 19048826916, Delft;
 • Stephanie Koelewijn, psychotherapeut, BIG: 99065308016, klinisch psycholoog, BIG: 79065308025 en supervisor, Delft;
 • Lam Keijsers, klinisch psycholoog, psychotherapeut, gedragstherapeut en supervisor, Delft.
 • GGZ Delfland, Delft.

Onze instelling beschikt daarnaast over een uitgebreid professioneel netwerk. Dit bestaat uit GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, haptotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeut, vaktherapeuten, organisaties voor jeugdhulp en kinder- en jeugdpsychiatrie.

Bestuurlijke organisatie

Management

 • John Stappers, directeur-bestuurder
 • Roos Schipper, praktijkmanager

Raad van Toezicht

 • M. (Marian) van der Berg MSc RA, registeraccountant
 • Mr. A.H.P.M. (Ton) van Tielraden, advocaat

Raad van Advies

 • R. (Rowie) Huijbrechts MSc
 • C. (Camille) Schoon MSc